Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi zatrudni radcę prawnego. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, w wymiarze pół etatu, wynagrodzenie zasadnicze brutto 4000 zł, praca w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 8.00-16.00.

 

Miejsce pracy: Łódź.

 

Wymogi konieczne:

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– wykształcenie prawnicze – uprawnienia radcy prawnego,

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

– komunikatywność,

– dyspozycyjność,

– prawo jazdy kat. B,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– mile widziane doświadczenie zawodowe w placówkach administracji publicznej.

 

Zakres zadań:

– udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom Instytutu i członkom Rady Naukowej, związanych z funkcjonowaniem Instytutu,

– sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

– opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów tworzonych w Instytucie oraz projektów umów zawieranych w imieniu Instytutu przez Dyrektora,

– występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i urzędami,

– uczestniczenie w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, w których powstają wątpliwości prawne,

– nadzór prawny nad stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

– inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres mailowy: iem@iem.gov.pl

 

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Ekspertz Medycznych w Łodzi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.*

*w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji tekst usunąć