Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 08.12.2022 r. konkurs nr 2/ZPM na stanowisko Starszego Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego został rozstrzygnięty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Starszego Specjalisty wybrano Pana dr. Rafała Jerzego Kruszyńskiego.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Starszego Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi