Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 08.12.2022 r. konkurs nr 3/ZPM na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego został rozstrzygnięty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Specjalisty wybrano
Panią mgr Agnieszkę Wyrwas.

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi