Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 08.12.2022 r. konkurs nr 1/ZPM na stanowisko Głównego Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego został rozstrzygnięty.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Głównego Specjalisty wybrano
Pana mgr. Wojciecha Wiszowatego.

 

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Głównego Specjalisty w Zakładzie Prawa Medycznego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi