Skrócony protokół wyborów uzupełniających do Rady Naukowej IEM