Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje o uruchomieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 5/ZP/TP/2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się na stronie www postępowania:  miniPortal (uzp.gov.pl)

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania
Dostawa zestawu serwerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętem sieciowym na potrzeby Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi
Identyfikator postępowania
ocds-148610-1d669420-3b1f-11ed-9171-f6b7c7d59353
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
: 2022/BZP 00361595/01

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0b592175-58b2-482a-8847-2b2ffcaa49d1