Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 28.07.2022 r. konkurs nr 3/ZTS na stanowisko asystenta w Zakładzie Toksykologii Sądowej został rozstrzygnięty.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

na stanowisko asystenta w Zakładzie Toksykologii Sądowej

wybrano

mgr. Inż. Macieja Nogę.