Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje o uruchomieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 4/ZP/TP/2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami znajdującymi się na stronie www postępowania:  miniPortal (uzp.gov.pl)

Szczegóły postępowania

Tytuł/nazwa postępowania
Dostawa zestawu serwerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętem sieciowym na potrzeby Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi
Identyfikator postępowania
81278768-9d0c-4b56-8f38-ec2ec99aee6a
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2022/BZP 00270774/01