Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 13.06.2022 r. konkurs nr 2/ZTS na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Toksykologii Sądowej został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Profesora Instytutu wybrano Pana prof. nadzw. dr. hab. n. med. i n. o zdr. Kamila Jurowskiego