Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 13.04.2022 r. konkurs nr 6/ZBM na stanowisko Profesora w Zakładzie Błędów Medycznych nie został rozstrzygnięty ze względu na brak zgłoszeń kandydatów.