Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Błędów Medycznych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 04.04.2022 r. konkurs nr 5/ZBM na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Błędów Medycznych został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Adiunkta wybrano Panią dr n. med. Anetę Renatę Mamos.

 

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Toksykologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 04.04.2022 r. konkurs nr 1/ZTS na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Toksykologii Sądowej został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Adiunkta wybrano Pana dr. n. med. Pawła Papierza.

 

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Traumatologii Sądowo-Lekarskiej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 04.04.2022 r. konkurs nr 2/ZTSL na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Traumatologii Sądowo-Lekarskiej został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Adiunkta wybrano Panią dr n. med. Katarzynę Krekorę.