Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Profesora w Zakładzie Błędów Medycznych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 23.03.2022 r. konkurs nr 1/ZBM na stanowisko Profesora w Zakładzie Błędów Medycznych został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Profesora wybrano Pana prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Warzochę. 

 

 

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Profesora w Zakładzie Błędów Medycznych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 24.03.2022 r. konkurs nr 2/ZBM na stanowisko Profesora w Zakładzie Błędów Medycznych został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Profesora wybrano Pana prof. dr. hab. n. med. Janusza Strzelczyka. 

 

 

Komunikat o braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Profesora w Zakładzie Błędów Medycznych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 24.03.2022 r. konkurs nr 3/ZBM na stanowisko Profesora w Zakładzie Błędów Medycznych nie został rozstrzygnięty ze względu na brak zgłoszeń kandydatów. 

 

 

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Błędów Medycznych Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 24.03.2022 r. konkurs nr 4/ZBM na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Błędów Medycznych został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Profesora Instytutu wybrano Pana prof. nadzw. dr. hab. n. med. Sławomira Jędrzejczyka. 

 

 

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Traumatologii Sądowo-Lekarskiej Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi informuje, że ogłoszony dnia 24.03.2022 r. konkurs nr 1/ZTSL na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Traumatologii Sądowo-Lekarskiej został rozstrzygnięty. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Profesora Instytutu wybrano Panią dr n. med. Anetę Neskoromną-Jędrzejczak.