Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza lekarzy wszystkich specjalności, z terenu całego kraju, do współpracy w zakresie wydawania opinii sądowo-lekarskich na zlecenie sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych na podstawie ustaw do prowadzenia postępowań.

Oferty współpracy wraz wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, prosimy kierować na adres mailowy: iem@iemlodz.pl