Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi zaprasza Inspektorów Ochrony Danych zainteresowanych podjęciem współpracy, do przesłania danych kontaktowych na adres mail: iem@iemlodz.pl