Dyrektor Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi zatrudni głównego księgowego/główną księgową. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełny etat, wynagrodzenie zasadnicze brutto 9000 zł, praca w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 8.00-16.00, dostępny 1 etat.

 

Miejsce pracy: Łódź.

 

Wymogi konieczne:

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– jeden z poniższych warunków:

· ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

· ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

· wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

· posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

– komunikatywność,

– dyspozycyjność,

– prawo jazdy kat. B,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– mile widziane doświadczenie zawodowe w placówkach administracji publicznej.

 

Zakres zadań:

– nadzorowanie prac Działu Finansowego,

– prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– prowadzenie rachunkowości Instytutu,

– rozliczanie rezultatów inwentaryzacji i księgowanie jej wyników,

– rozliczanie w zakresie finansowym projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, grantów naukowych itp.,

– zapewnienie terminowych rozliczeń finansowych z innymi podmiotami gospodarczymi, prowadzenie windykacji należności,

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

– sporządzanie planu finansowego Instytutu,

– przygotowywanie informacji finansowych niezbędnych do planowania działalności i podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych, w tym: zapewnienia prawidłowości i terminowości sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,

– kontrola operacji gospodarczych i finansowych związanych z wydawaniem środków pieniężnych i obrotem pieniężnym na rachunkach bankowych, a także wystawianiem dokumentów dotyczących przyjmowania lub zakupu środków trwałych oraz kontrola innych operacji powodujących skutki finansowe,

– obsługa informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres mailowy: iem@iemlodz.pl

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Ekspertz Medycznych w Łodzi w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.*

*w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji tekst usunąć